Ця угода користувача (далі 'угода'), регулює відносини між адміністрацією сайту HistoryGame.net (далі 'Гра'), розміщеної на сайтах в мережі Інтернет, а також на пов'язані з вказаною грою супутні ігрові ресурси (в сукупності Гра та ігрові ресурси далі 'Проект') і користувачем Проекту (далі 'Гравець').

У разі, якщо вам відповідно до законів вашої держави заборонено отримувати ігрові послуги онлайн або існують інші законодавчі обмеження, включаючи обмеження за віком допуску до таких послуг, ви не маєте права використовувати Гру або окремі послуги в Грі, і зобов'язуєтесь негайно припинити використання Ігри або таких послуг в Грі.

Будь-які загальнодоступні або додаткові (платні) послуги або послуги в Грі надаються виключно Адміністрацією гри. Отримання ігрових послуг або сервісів від інших третіх осіб може спричинити відмову в наданні послуг Ігри або Проекту для Гравця.

У разі наміру Гравця використовувати в Грі додаткові сервіси Гри, Гравець зобов'язується дотримуватися всіх інструкцій, які додаються до Гри по порядку і способам оплати, в тому числі за правилами введення номера коротких текстових повідомлень (SMS), якщо вони надаються, включаючи, але не обмежуючись, порядком введення малих або великих літер, пробілів, мови введення. Адміністрація не несе відповідальності за правильність виконання Гравцем умов проведення оплати додаткових сервісів Гри, як за ті, що знаходяться поза контролем Адміністрації. Отримання Гравцем додаткових сервісів Гри можливо за умови оплати Гравцем таких сервісів, при цьому Адміністрація має право до отримання підтвердження про оплату додаткових сервісів такі сервіси не надавати, надавати в обмеженому обсязі або обмежити Гравцеві отримання як додаткових, так і основних сервісів Гри.

Адміністрація має право закривати і/або обмежувати функціональність Гри в будь-який зручний для Адміністрації час, без будь-якого попереднього повідомлення Гравців.

За порушення Угоди Гравцеві може бути негайно, без будь-якого попереднього повідомлення, відмовлено в послугах з надання сервісу Гри або Проекту. Або такі послуги або доступ до Проекту можуть бути обмежені повністю або частково.

В окремих випадках Адміністрація має право передати дані про Гравці, який порушує Угоду або чинне законодавство, в правоохоронні органи.

Адміністрація керує Грою і ігровими процесами виключно на свій розсуд. Для збору статистичних даних та ідентифікації відвідувачів Проекту Адміністрація гри може відстежувати і зберігати інформацію про IP-адреси доступу Гравця до Проекту, використовувати файли технічної інформації (cookies), які розміщуються на локальному терміналі Гравця або відвідувача Проекту.

Будь-яка інформація Гравця персонального характеру, якщо така була надана Адміністрації якимось чином при взаємодії Сторін за угодою, зберігається у Адміністрації виключно для цілей виконання угоду і ні за яких обставин не передається третім особам не інакше як для цілей виконання угоди, або відповідно до вимог законодавства.

Правила Гри є невід'ємною частиною Угоди, дотримання Правил Гри і вказівок представників Адміністрації Гри, які не суперечать цій Угоді або Правил гри обов'язково для Гравця.

Інформація про мінімальні вимоги до апаратного та програмного забезпечення, необхідного Гравцеві для використання Ігри, Гравцеві попередньо надана. Гравець підтверджує свою обізнаність про такі вимоги і наявність необхідного для використання Гри апаратного і програмного забезпечення.

Використання сервісів Гри проводиться Гравцем виключно самостійно і за принципом "як є", тобто Адміністрація не відповідає перед Гравцем ні за яких обставин за будь-якої прямої і / або непрямий збиток, які може бути (виникнути) у Гравця в зв'язку з отриманням сервісу Гри або неможливістю такий сервіс отримати.

Гравець цим повідомлено, що Гра може передбачати різні звукові і / або відео ефекти, які, за певних обставин, можуть викликати у осіб, схильних до епілептичних або іншим розладам нервового характеру, загострення зазначених станів, і Гравець гарантує, що зазначеними розладами він не страждає, або ж зобов'язується Гру не використовувати.

Гравцю повідомлено, що регулярне тривале (безперервне) знаходження у персонального комп'ютера може викликати різні ускладнення фізичного стану, в тому числі ослаблення зору, сколіоз, різні форми неврозів та інші негативні впливи на організм. Гравець гарантує, що він буде використовувати Гру виключно упродовж розумного часу, з перервами на відпочинок, або інші заходи з профілактики фізичного стану, якщо такі Гравцеві рекомендовані або приписані.

Адміністрація Гри не дає ніяких гарантій того, що в процесі розробки Гри були враховані всі недоліки і виявив усі програмні помилки, і, грунтуючись в тому числі на вищевикладеному, Адміністрація докладає всіх розумних зусиль для того, щоб зазначені помилки були виявлені і в розумні терміни виправлені. При цьому Гравець, який знайшов такий недолік або помилку, але не повідомив про її наявності Адміністрації, і котрий використовував її для отримання не передбачених умовами угоди можливостей Гри або публічно оприлюднив факт її існування, позбавляється прав, передбачених Угодою, безпосередньо в момент такого неправомірного використання або оприлюднення.

Недійсність одного або декількох положень Угоди, визнана в встановленому порядку рішенням суду, яке набрало чинності, не тягне для сторін недійсність угоди у цілому. У разі визнання одного або декількох положень договору в установленому порядку недійсними, Сторони зобов'язуються виконувати взяті на себе за угодою зобов'язання максимально близьким до тих, що мались на увазі Сторонами при укладанні Угоди та змін до неї. При зміні законодавства, що регулює встановлені угодою відносини між Сторонами, Сторони зобов'язуються виконувати взяті на себе за угодою зобов'язання максимально близьким тих, що мались на увазі Сторонами при укладанні Угоди та змін до неї, включаючи, але не обмежуючись об'ємом переданих прав, порядком і способами отримання додаткових сервісів Гри, умовами підтримки Гри або припиненнями дії Угоди.

Всі використовувані або згадувані в Грі товарні знаки та інші засоби індивідуалізації товарів або послуг належать їхнім законним правовласникам. Всі інші права, явно не зазначені як належать третім особам, належать Адміністрації чи законним правовласникам таких прав.

Всі авторські, суміжні та інші права на Гру, включаючи ігрових персонажів, ігрові предмети і аксесуари, ігрові розрахункові кошти, і Проект в цілому, належать Адміністрації, якщо інше в явному вигляді не вказано. Несанкціоноване в явному вигляді Адміністрацією Гри використання Гри або елементів Гри повністю або частково забороняється.

Всі права власності та права на інтелектуальну власність щодо Гри, включаючи, але не обмежуючись, будь-якими графічними зображеннями, фотографіями, анімацією, відеозаписами, звуками, музикою, текстом, супроводжуючі Гру матеріали і будь-які її частини або копії належать Адміністрації або відповідним правовласникам.

Всі суперечки сторін за цією угодою підлягають вирішенню шляхом листування і переговорів, в разі неможливості досягти згоди між сторонами шляхом переговорів, розгляд спору може бути передано будь-зацікавленою стороною до відповідного суду загальної юрисдикції м.Києва, Україна.

Ця Угода може бути змінена Адміністрацією без будь-якого попереднього повідомлення. Гравець забов'язується перевіряти Угоду на предмет змін не менше ніж один раз на сім днів. У разі, якщо такої перевірки не буде в зазначені терміни або після ознайомлення з Угодою (новою редакцією Угоди) Гравець продовжує користуватися Проектом, вважається, що гравець ознайомлений і згоден з Угодою (новою редакцією Угоди).

Адміністрація Гри має право розсилати Гравцям електронні повідомлення інформаційного або технічного характеру, пов'язані з Грою або Проектом.

ПОЧАТОК ГРИ ОЗНАЧАЄ БЕЗУМОВНУ ЗГОДУ І ПІДТВЕРДЖЕННЯ ГАРАНТІЙ З БОКУ ГРАВЦЯ ЩОДО ПОЛОЖЕНЬ ЦЬОГО ДОГОВОРУ.